Příspěvek Oblastní charitě v Uherském Brodě

12 Říjen, 2018

Nadace Bratří Lužů přispěla Oblastní charitě v Uherském Brodě na nákup nového vozidla částkou 218 000 Kč. Vozidlo bude sloužit pro terénní pečovatelskou službu, kterou charita poskytuje potřebným občanům v jejich domovech v Uherském Brodě a okolí. Nákupem vozidla se zlepší kvalita služeb a bude umožněno poskytovat službu většímu počtu našich spoluobčanů. V dosavadní historii naší nadace se jedná zatím o největší jednorázový finanční příspěvek. Máme radost, že vozidlo s logem naší nadace budete již brzy potkávat v ulicích našeho města.

Comments are closed.