O nadaci

Nadace Bratří Lužů byla založena v říjnu 2013 a je nezávislou soukromou nadací. Hlavním cílem nadace je v souladu se svým statutem pomáhat především v oblastech školství, vědy, kultury a sportu. Nadace chce přispívat k rozvoji filantropie v regionu a stát se spolehlivým partnerem dobročinných a obecně prospěšných projektů. Hlásíme se k odkazu brodských rodáků bratrů Bohuslava a Vojtěcha Lužů a naše aktivity směřujeme na Uherskobrodsko. Členové správní rady pracují pro nadaci zásadně dobrovolně, bez nároku na mzdu či jinou formu odměny.

Jsme na začátku naší činnosti, a proto velmi rádi uvítáme jakékoliv podněty a návrhy směřující k rozvoji nadace a možnostem jejího využití. Zájemci o spolupráci jsou vítáni.

Účel nadace

  1. Pomoc a podpora neziskovým organizacím a organizacím poskytujícím obecně prospěšné služby.
  2. Podpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního a tělesného rozvoje dětí a mládeže zejména v oblasti vědy, umění, kultury a sportu.
  3. Podpora projektů, občanských aktivit a spolků se zaměřením na rozvoj veřejného života a obnovu kulturních a historických tradic uherskobrodského regionu.
  4. Podpora rozvoje podnikání.
  5. Podpora projektů a programů souvisejících s ochranou životního prostředí.
  6. Pomoc a podpora osobám se zdravotním, fyzickým, či duševním postižením a osobám nacházejícím se v krizové nebo tíživé životní situaci včetně právních služeb.
  7. Charitativní, humanitární a sociální pomoc.
  8. Péče o historické a kulturní dědictví.
  9. Vydavatelská, nakladatelská a reklamní činnost za účelem plnění cílů nadace a její propagace.

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020 [PDF]
Výroční zpráva 2019 [PDF]
Výroční zpráva 2018 [PDF]
Výroční zpráva 2017 [PDF]
Výroční zpráva 2016 [PDF]
Výroční zpráva 2015 [PDF]
Výroční zpráva 2014 [PDF]
Výroční zpráva 2013 [PDF]

 

 

Máte zájem o příspěvek?

Vyplněný formulář žádosti je možné zaslat na e-mail nadace. Správní rada se bude každou žádostí zabývat a žadatele bude o výsledku informovat.

Formulář ke stažení – žádost o příspěvek [Ms Word]

„Nadace pro Uherský Brod“

Chceme být prospěšní našemu městu ...