Pouze ve výjimečných případech. Prioritou je veškeré získané finanční prostředky využít v Uherském Brodě.

Vyplněný formulář žádosti je možné zaslat na e-mail nadace. Správní rada se bude každou žádostí zabývat a žadatele bude o výsledku informovat.

Formulář – žádost o příspěvek [Ms Word]

Každá fyzická i právnická osoba.

Podrobné informace postupně připravujeme zde.