vojtech-luza

arm. gen. Vojtěch
Boris Luža

*26. března 1891, Uherský Brod, + 2. října 1944 Hřiště u Přibyslavi

Byl československý generál, sokol, legionář první světové války, čelný představitel československého protifašistického odboje a vlastenec.

Vojtěch Luža byl aktivním příslušníkem ruských legií a účastník bitvy u Zborova. V prvorepublikové armádě prošel řadou velitelských funkcí. Významná byla jeho činnost ve vojenském školství, kde působil jako velitel Válečné školy v Praze. Na konci 30. let vykonával funkci zemského vojenského velitele pro Moravu a Slezsko, ve které byl až do zářijové mobilizace československé armády v roce 1938. V době mnichovské krize velel II. armádě (chránila severní Moravu), patřil k zásadním odpůrcům kapitulace.

V roce 1941 po sérii zatýkání jeho spolupracovníků a přátel odchází do ilegality. Spolu s dalšími bývalými důstojníky organizuje odbojovou činnost (Rada tří) a připravuje celonárodní povstání.
Po častých zatčeních a následných popravách odbojářů vydává rozkaz, že je při zatýkání gestapem nutno klást odpor: Čest národa, a tedy i armády žádá, aby se každý jeho příslušník a tím méně už aktivní důstojník nebo voják nedal gestapem zatknout, aniž by projevil náležitý odpor.

V souladu se svým rozkazem, při přepadení českými protektorátními četníky v Hřišti u Přibyslavi, se aktivně brání a je zastřelen. Z 24 generálů ČSR, kteří zahynuli za války, padl jako jediný se zbraní v ruce.
Armádní generál Vojtěch Luža je držitelem řady vyznamenání a ocenění. V roce 1992 mu prezident republiky Václav Havel udělil Řád Milana Rastislava Štefánika II. tř., vysoké vojenské státní vyznamenání tehdejší České a Slovenské Federativní Republiky.

Jeho pevný charakter, odvaha a pracovitost zůstávají dodnes vzorem nejen každého vojáka, ale i každého občana a vlastence.

Více informací o panu generálovi Lužovi naleznete na:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Lu%C5%BEa
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/60748
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10362011008-ceske-stoleti/21251212007/

bohuslav-luza

Bohuslav Luža

*16.8.1892 Uherský Brod, + 7.5.1945 Buchenwald

Československý politik, národně socialistický poslanec a propagátor osobnosti a díla J. A. Komenského

  • Ředitel Spořitelny města Uherského Brodu
  • Poslanec národního shromáždění
  • Starosta města Uherského Brodu (1932 – 1939)
  • Člen městského zastupitelstva a městské rady v Uherském Brodě od roku (1919-1939)
  • Člen zemského zastupitelstva v Brně

Za jeho funkčního období prošlo město Uherský Brod výrazným stavebním rozmachem a byla vybudována moderní infrastruktura. Spolu se svým bratrem měli významný vliv na rozhodnutí tehdejší vlády vybudovat v Uherském Brodě Českou zbrojovku. Jako představitel Národně socialistické strany byl velmi oblíben u obyvatel především pro své sociální cítění a propagaci rodného kraje. Odmítl přivítat německé okupanty na radnici a finančně podporoval Obranu národa. Zatčen gestapem 1. 9. 1939, internován v koncentračním táboře Buchenwald. I když Bohuslav Luža zastával za svou politickou a pracovní kariéru řadu významných funkcí, rozkvět a prosperita jeho rodného města byla vždy jeho nejvyšší prioritou. Z posledních jeho dopisů je zřejmé, že do poslední chvíle věřil, že bude moci ve své práci pro město pokračovat i po skončení války. Bohužel se návratu nedožil a umírá na následky prožitých útrap v Buchenwaldu dne 7.5.1945.